Välj rätt assistansförsäkring

Oavsett vilket fordon man kör är det frustrerande att få punktering, motor som skär sig eller om man av annan orsak blir stående. Händer det mitt i en stad är det lite lättare eftersom man då inte har speciellt långt till övernattningsmöjlighet samt till närmaste verkstad. Men i andra fall kan det vara betydligt krångligare. Då kan det vara skönt att ha en assistansförsäkring tecknad. Dessa assistansförsäkringar går att teckna som tilläggsförsäkring till sin Mc-försäkring eller som en separat försäkring hos bolag som just är specialiserade på assistanshjälp. 

Det man kan jämföra och tänka på är följande:

För det första vill man komma i kontakt med försäkringsbolaget snabbt och enkelt. Se till att välja ett som har journummer dygnet runt. Finns det chatmöjlighet är det även en fördel i de fall man inte kan ringa men har tillgång till internet.

För det andra ska man noga undersöka i vilka fall man får assistans. Ena Mc-försäkringen kan ge assistans vid bränslestopp medan en annan inte gör det.

För det tredje kan man titta på hur lång tid som det tar innan assistansen kommer fram. Alla bolag har en maxtid som kan vara allt från åtta till 48 timmar. Hur snabb assistans man är i behov av beror framförallt på var man har tänkt åka med sin motorcykel. Är det bara fram och tillbaka till jobbet är detta kanske inte den viktigaste punkten.

För det fjärde skiljer de sig åt mellan var assistansen kan ges. En del begränsar det till Sverige medan andra drar ut gränserna till Norden. Ytterligare ger hjälp över stora delar av Europa. Detta är då företag som har europeiska grenar av sin verksamhet. Som semesterfarare i de Europeiska länderna är denna punkt väldigt tungt vägande när man ska välja rätt tillägg till sin MC-försäkring.

Categories: Uncategorized