Två foton bredvid varandra

En ensam bild säger mycket om just den bilden. Två ensamma bilder likaså. Men om man sätter två ensamma bilder bredvid varandra uppkommer helt nya associationer. Testa!

En kvinna och en fågel

Ett fotografi på en kvinna kommer ge associationer kring vem hon kan vara. En bild på en flygande fågel kommer att associera till sommaren. Sätt bilden på kvinnan och fågeln intill varandra. Uppstår nu nya inre bilder? Troligtvis. Kanske kommer kombinationen att skapa en ny känsla av exempelvis drömmar, längtan och frihet. Vare sig man är medveten om det eller inte kommer hjärnan att koppla samman två bilder som är riktigt nära varandra och skapa en ny gemensam tolkning av dem båda tillsammans.

Att tänka på vid upphängning av tavlor

Hur tavlor påverkas av varandra och vilken känsla som skapas är extra viktigt att tänka på när man hänger upp konstverk, så som fotokonst. Ett tips är att först placera bilderna enkelt på golvet. Se på bilderna tillsammans. Känns kombinationen bra? Vad säger det här tavelparet eller den här tavelgruppen? Det är lättare att studera bildkombinationer på golvet än om man först spikar och hänger upp dem på väggen, för att därefter känna att något inte känns bra. Är man inte van att analysera bildmotiv kan det hända att man inte kan sätta fingret på vad som är fel, mer än att känslan inte är den önskade.

 En möjlighet för fina men tråkiga bilder

Det händer var fotograf och hobbyfotograf att man tar bilder som man blir nöjd med, men som ändå inte innehåller det där lilla extra. Ett vackert välfotograferat foto, men som kanske säger alldeles för lite, eller för mycket. Avfärda då inte en sådan bild. Testa istället att fundera på vad bilden saknar. Placera bilden bredvid andra bilder. Vad händer? Två tillsynes neutrala intetsägande bilder kan i kombination med varandra bli helt rätt och modernt.

Categories: Inramning, Kreativitet