Tjänster vid en kontorsflytt

När ett företag ska flytta sina kontor finns möjligheten att genomföra hela flytten själv eller anlita ett företag som är specialiserade på just kontorsflytt. Några av de tjänster som erbjuds utöver själva flyttandet är:

  • Destruktion

När hyllor och lådor rensas igenom är chansen stor att en hel del sekretessbelagda papper dyker upp. Många gånger räcker det med att namnet på klienter finns med på pappret för att det måste tuggas och förstöras. Man får i dessa fall alltså inte slänga dessa direkt i papperskorgen. Med destruktion menas att papper tuggas varefter de lämnas på pappersinsamling. Med tuggar som både skär vertikalt och lodrätt är det en omöjlighet att bygga ihop sekretessmaterialet.

  • Återvinning

Vid en flytt är det många företag som passar på att rensa ut det gamla för att fylla de nya lokalerna med nya fräscha möbler. Flyttföretaget kan ta ansvar för att köra både möbler och annat som går att återvinna till återvinningsstationer. Detta både för att man själv ska slippa göra detta men även för att så mycket som möjligt ska bli återvunnet. De som är vana med att sortera återvinning gör detta nämligen betydligt bättre än de som inte är lika vana.

  • Arkivering

Det finns hårda lagar på hur länge bokföring ska sparas. Kanske är de nya lokalerna betydligt mindre vilket inte möjliggör att företaget själv arkiverar allt som måste sparas. I dessa fall kan arkiveringstjänsten utnyttjas hos flyttföretaget. Många gånger blir denna arkivering både säkrare och bättre än om företaget själv hade sparat materialet.

  • Möbelmontering

En sak som är mycket viktigt vid en kontorsflytt är att företaget så snabbt som möjligt får igång sin verksamhet efter flytten. Detta innebär att de inte kan lägga ner egen tid på att montera upp möbler och koppla in datorer. Flyttföretagen erbjuder därför en passande tjänst som går ut på att montera ihop möblerna på det nya stället. Ibland finns även samarbete med IT-personal så att all datautrustning kommer igång innan personalen har kommit till jobbet dagen efter.

Categories: Uncategorized