Fair-Play.se bloggen om Casino och Ekonomi

Vid flera tillfällen har jag haft anledningen att besöka fair-play.se för att läsa artiklar som återspeglar en annan livsinställning och syn på den ekonomiska världen som inte alltid stämmer överens med traditionella värderingar som man annars vanligen får utstå och som nästan blivit någon sorts sanning.

Lån är något dåligt och är egentligen onda kapitalister som lurar dig på allt du äger och har utan någon koppling till personen som lånar utan allt är de onda kapitalisternas fel som tjänar pengar på sitt kapital.

Nu vill jag inte skriva alltför mycket om ämnet ”onda” kapitalister utan vill bara påpeka att bloggen fair-play.se ibland för fram alternativa uppfattningar inom de ämnen som oftast är lite tabubelagda att tala gott om och det har gett mig en lite annorlunda bild än vad jag hade tidigare.

Så för dig som önskar läsa artiklar om ekonomi och casino som ibland kan föra fram en lite annorlunda bild så ska du absolut besöka fair-play.se och då kanske du kan få en bild som visar båda sidorna av myntet och inte som i de allra flesta fallen där man enbart ser från spelarens eller bankkunden perspektiv utan även från företagens och ägarens bild.

Ibland kan jag bli så förbluffad över att jag inte själv har tänkt på de saker som det skrivs om på fair-play.se

Categories: Uncategorized